จัดทำโดย คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคมมูลนิธิชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
นักเขียนนักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุดห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งโบราณสถาน  
เพิ่มเติม  

โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงษ์ @ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงษ์


สถานที่ตั้ง   วัดสุวรรณราชหงษ์
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน   5
ซอย    ถนน 
ตำบล  องครักษ์   อำเภอ   โพธิ์ทอง
จังหวัด   อ่างทอง
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   14.73507       พิกัด-y 100.41350
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   พระอธิการสมศักดิ์ สุวณโณ           อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงษ์     อีเมล์  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  5 ซอย  
ถนน   ตำบล  องครักษ์ อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด  อ่างทอง รหัสไปรษณีย์    14120
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 14-19-0001 วันที่ถ่าย 05/08/2008
สาระสำคัญ

ท่านเจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงษ์(พระอธิการสมศักดิ์ สุวณโณ) ท่านได้แรงบันดาลใจว่าคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยยังเข้าโรงพยาบาลรักษาได้ เรือเมื่อชำรุดเสียหายถ้าได้รับการซ่อมก็สามารถนำกลับมาใช้ได้เช่นเดิม ท่านจึงได้เริ่มรับซ่อมเรืออย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ.2522

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
หมายเลขโทรศัพท์ 035615615914-6 หมายเลขโทรสาร 035615916
อีเมล์ angthong@m-culture.go.th


เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดอ่างทอง | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย