จัดทำโดย คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคมมูลนิธิชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
นักเขียนนักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุดห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งโบราณสถาน  
เพิ่มเติม  

ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้ง @ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้ง


สถานที่ตั้ง  
เลขที่   48/1 หมู่ที่/หมู่บ้าน   6
ซอย    ถนน 
ตำบล  สาวร้องไห้   อำเภอ   วิเศษชัยชาญ
จังหวัด   อ่างทอง
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   14.53152       พิกัด-y 100.22733
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นายอัคเดช เชิดชู            อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง      อีเมล์  
เลขที่   48/1 หมู่ที่/หมู่บ้าน  6 ซอย  
ถนน   ตำบล  สาวร้องไห้ อำเภอ  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด  อ่างทอง รหัสไปรษณีย์    14110
หมายเลขโทรศัพท์   0892434741 หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 14-19-0044 วันที่ถ่าย 12/08/2008
สาระสำคัญ

นายอัคเดช เชิดชู อายุ 32 ปี ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งเหมือนจริงประเภทพระพุทธรูป นกอินทรีย์ วิจิตรศิลป์ กระถางต้นไม้

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
หมายเลขโทรศัพท์ 035615615914-6 หมายเลขโทรสาร 035615916
อีเมล์ angthong@m-culture.go.th


เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดอ่างทอง | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย