จัดทำโดย คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคมมูลนิธิชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
นักเขียนนักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุดห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งโบราณสถาน  
เพิ่มเติม  

รูป
รายละเอียด
ที่ตั้ง
วันที่
หลวงพ่อหอม
สถานที่ตั้ง วัดท่าอิฐ
เลขที่  ๙๖  หมู่  บ้านท่าอิฐ 
ตำบล
บางพลับ อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
2008-10-31
ขุนอินทประมูล
สถานที่ตั้ง วัดขุนอินทประมูล
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ๓ 
ตำบล
อินทประมูล อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
2008-10-28
หลวงปู่ปุ่น
สถานที่ตั้ง วัดจุฬามณี
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
องครักษ์ อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
2008-11-04
ครูประจวบ บริบูรณ์
สถานที่ตั้ง ไม่พบข้อมูล
เลขที่  38  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บางเจ้าฉ่า อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
2008-10-28
มูลนิธิการศึกษาพระธรรมบาลี วัดเกาะ
สถานที่ตั้ง วัดเกาะ
เลขที่  82  หมู่  2 
ตำบล
บางพลับ อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
2008-10-31
คุณวิเชียร วานิช
สถานที่ตั้ง ตำบลคำหยาด
เลขที่  17  หมู่  5 
ตำบล
คำหยาด อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
2008-10-31
ชมรม กลุ่มปลูกชะอมสร้างชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ตั้ง กลุ่มปลูกชะอมสร้างชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  3 
ตำบล
โพธิ์รังนก อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
2008-11-03
พระปัญญา สุรปัญญา
สถานที่ตั้ง วัดท่าโขลงกิตติยาราม
เลขที่  41  หมู่  4 
ตำบล
บ่อแร่ อำเภอ  โพธิ์ทอง
จังหวัด อ่างทอง
2008-10-31
หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
หมายเลขโทรศัพท์ 035615615914-6 หมายเลขโทรสาร 035615916
อีเมล์ angthong@m-culture.go.th


เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดอ่างทอง | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย